Projekt funkcjonalny

W ramach projektu funkcjonalnego Inwestorzy otrzymują  dwie/trzy koncepcje rozmieszczenia ścian, mebli i sprzętów.

Zmiany względem oryginalnego układu powstają na podstawie rozmowy o oczekiwaniach Inwestorów odnośnie rozkładu pomieszczeń i ich funkcji.  Projekt przedstawiany jest w formie dwóch rzutów płaskich wykonanych na podstawie dostarczonego przez Inwestorów planu.